Saturday 20 June 2020

Hans Faverey: 'Rotslandschap met scheepstakelage'

Rotslandscap met scheepstakelage

Hoe onlogisch de plaatsing hier
van een windmolen. Scheeps-
takelage zonder schip,
speerdrager met speer.

Geen wind brengt de wind-
molen in vervoering.
Tussen dood en leven
springt zelfs geen vlo.

De man draagt een hoed;
hij houdt zich vast aan de speer.
Ik kan de scheepswrakken ruiken.

Roerloos* raakt het over.

(11.09.75)

(* Double meaning: motionless/rudderless)Rocky landscape with ship’s rigging

Hoe illogical the placing here
of a windmill. Ship’s
rigging without a ship,
spear-bearer with spear.

No wind brings the wind
mill into ecstasy.
Between death and life
not even a flea jumps.

The man is wearing a hat;
he holds on tight to the spear.
I can smell the shipwrecks.

Motionless it makes the far side.

No comments: