Sunday, 19 July 2020

Casper André Lugg: 'Før du lytter'


Før du lytter

Det er tidenes morgen
i skogen
av bjørk og osp og furu.

Stillheten
rører seg
nesten umerkelig,

som midt i en samtale
når noen legger en hånd
på armen din.Before you listen

It’s the beginning of time
in the forest
of birch and aspen and pine.

The silence
moves almost
imperceptibly,

as in mid-conversation
when someone lays a hand
on your arm.

No comments: