Thursday, 9 July 2020

Dan Andersson: 'Hemlängtan'

Hemlängtan

Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag endast strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.

Jag vill hem till dalen vid Pajso,
till det gräsiga kärret vid So,
där skogarna murgrönsmörka
stå i ring kring mossig mo,
där starrgräs i ånga växer
vid källor som aldrig sina
och där växter väva i jorden
sina rötter silkesfina.

Jag vill hem till dalen vid Kango
där ljungen står brinnande röd
som ett trots i flammande lågor
framför höstens hotande död -
där fjärilar, färggrant glada
på mjöliga vingar sväva
och tunga, sjungande humlor
i den svällande myllan gräva.

Jag vill hem till det fattiga folket
som svettas i somrarnas glöd,
som vakar i bittra nätter
i envig mot köld och nöd. -
Jag vill dit där molnen gå tunga
under skyn där stjärnor skina,
och där obygdsforsarna sjunga
i takt med visorna mina.Homesickness

I am tired, sick of factory’s treadmill,
I long home to my sod-roofed nest,
to my cabin by Bloodstone’s marshland,
in its lush-green hideaways’ rest.
I will live on just bread and water,
if allowed to quit this instant
all gaslight and noise for nighttime
where hours flow past calm and distant.

I long home to dales close to Pajso,
to the grass-covered marsh close to So,
where trees clad in dark-green ivy
stand in sand where mosses grow,
where sedge-grass can thrive in vapour
near sources that always nourish
and where plants weave silky-fine root nets
down in soil in which they flourish.

I long home to dales close to Kango
where heather stands flaringly red
defiantly blazing and flaming
at the autumn’s imminent death  –-
where garish butterflies gladly
on powdery wings are ruffling
and heavy bumblebees, droning,
in the swelling soil are scuffling.

I long home to the poor common people
that sweat in the hot summer days,
can’t sleep in the chill of winter
must battle life’s long malaise. –
I would be where clouds lumber slowly
under skies where stars are gleaming,
and with backwood waterfalls singing
in time with my songs’ quiet streaming.

No comments: