Tuesday, 7 July 2020

Dan Andersson: 'Sång till Västanvinden' (1918)

SÅNG TILL VÄSTANVINDEN

Åh, dansa, sommarstorm med djupa orglars brus
och dansa hem till Lotalam och Stenbrobergets häll!
Smek barndomsdalen, starke vän, i julis heta ljus
när Mattao och Luossa färgas röda i kväll.

Du stora storm, du är min själ, och du är utan bo,
du sett för mycket för att vila mer.
Men hälsa allt som andas i tysta dalars ro
och säg mig alla under som där sker!

Ty när du kommer dansande jag hör en gammal sång,
en psalm, ett skratt, en snyftning från myrarna och sjön.
Tag om och om refrängen, jag vill sitta natten lång
vid öppna dörrar stilla som i bön.

Din sång i natt är stoj och glam ur glädjedruckna hus
och låt av horn, fiol och flickors skratt.
Och det som ej har ord det är förborgat i ditt sus
och sång som ej har toner har din natt!

O, västanstorm, en gång när jag är kvitt med vägen min
och stilla vid den mörka dörren står,
då skall du liksom be för mig när jag tyst går in
i det land dit sol och nätter icke når.SONG TO THE WEST WIND

Oh, dance you summer gale with organs’ deep—purred cry
and dance right home to Lotalam and Stenbroberget’s height!
My childhood valley bathe, strong friend, in hot light of July
when Mattao and Luossa blush as dusk turns to night.

You mighty gale, you are my soul, and have no place to dwell,
have seen too much to ever cease to chase.
But greet all that has breath in quiet valleys’ peace and tell
of all the many wonders taking place!

For when I hear your dancing steps I hear an age-old song,
a hymn, a laugh, a sobbing which bogs and lake now share.
Keep chanting out the chorus, I will sit here all night long,
with open doors and quiet as in prayer.

Your song tonight from joy-drunk homes is full of rowdy cries
and sounds of fiddles, horns and laughing girls.
And that which has no words is all deep-hidden in your sighs
and toneless songs your night has as it swirls.

O, western gale, when my life’s path should come to end one day
and I stand silent at your sombre door,
then you’re as if to pray for me while I make my way
to the land your sun and nights are seen no more.


No comments: