Sunday, 19 July 2020

Hjalmar Gullberg: 'För vilsna fötter sjunger gräset'


För vilsna fötter sjunger gräset

För vilsna fötter sjunger gräset
Jag är din matta var du går
Räds ej att natten förestår!
För vilsna fötter sjunger gräset
Under mitt täcke sänks din bår
Räds ej att natten förestår!
För vilsna fötter sjunger gräset
Du går mot hemmet var du går.


For feet astray the grass is singing

For feet astray the grass is singing
I’ll carpet you where’er you go
Fear not the night as if your foe!
For feet astray the grass is singing
Your lowered bier shall rest below.
Fear not the night as if your foe!
For feet astray the grass is singing
You’re homeward bound where’er you go.

No comments: