Friday, 31 July 2020

Werner Aspentröm: 'Slutstriden'

SLUTSTRIDEN

Darrgräs, harkrankar, människor
utan intresse för vapenvård
arméer att hoppas på
den slutliga händelsens dag.


THE FINAL BATTLE

Quaking grass, crane flies, humans
without interest in the care of arms –
armies to hope for
on the final day of reckoning.

No comments: