Wednesday 5 April 2023

Erik Johan Stagnelius: 'Molnet'


 

Molnet

 

Hvad är vårt lif? Ett moln som flyktigt simmar

Kring rymderna på Ödets kalla ilar.

Förvandladt evigt, aldrig det sig hvilar

Och varar högst en sommaraftons timmar.

 

 

The cloud

 

What is our life? A scudding cloud swift-weaving,

By Fate’s chill gusts borne through vast empty spaces.

Transformed unceasingly, it onward races

And lasts no more than does a summer’s evening. 

 

No comments: