Sunday 30 April 2023

Ida Gerhardt: 'Het onweer"


 

Het onweer

 

Verscholen in de holle wilgenstam

zie ik de bliksem zigzaggen in de rivier.

De donder schudt het land.

Ik ben doorweekt tot op de huid

en mateloos gelukkig – tot de kern

des harten.

Uit de vochte stomp

met lichtend mos komt geur van kistenhout.

En plotseling zie ik mijzelf gestrekt:

de vinger draagt de ring nog, al het andere

siddert tot helle as.

– En schreeuwende ontstijgt

het adelaarsjong.

 

 

The storm

 

Well-hidden in the hollow willow trunk

I see the lightning zigzag in the river’s glass.

The thunder shakes the land.

I’m soaked through to my very skin,

immoderately happy – to the heart’s

deep reaches.

From the soggy stump

with gleaming moss come wafts of coffin wood.

And suddenly I see myself outstretched:

the finger wears the ring still, all the rest though

shudders to glaring ash

– And with a sudden screech

the eaglet soars.

 

No comments: