Monday 19 June 2023

Marc Tritsmans: 'De eerste dag van de maand juli'


 

De eerste dag van de maand juli

 

ja, plaatsen kunnen hun eisen stellen

verwachten blijkbaar net als mensen

hun deel van je aandacht en tijd

 

zij moesten maar iets fluisteren en hij

was er al en wist dat het goed was

wierp op de vertrouwde plek zijn anker uit

 

nee, vandaag vind je hem niet hier

 

tussen heide, brem en dennen: dit is

de gezegende dag waarop binnenland

elk jaar opnieuw met zee en duinen

 

werd geruild, geen uitstel mogelijk

voor een maand van wind en vergezichten

polders en kanalen hadden ook hun rechten

 

maar vandaag vind je hem evenmin hier

 

toen we zagen dat hij nergens meer thuiskwam

hij geen zee, geen bos, geen berg meer herkende

geen zee, geen bos, geen berg hem nog riep

 

leken de trossen losgegooid, alle overbodige

ballast eindelijk overboord, liet hij gewichtloos

de aarde achter, liet aarde hem liefdevol gaan

 

nee, vandaag vind je hem niet hier en evenmin elders

 

 

The first day of the month of July

 

yes, places can also make their demands

expect apparently just as humans do

their share of your attention and your time

 

they only had to whisper something and he

was already there and knew that it was good

cast anchor at the trusted and familiar spot

 

no, today you will not find him here

 

midst heathland, broom and pine trees: this is

the blissful day on which anew each year

the hinterland traded places with the sea

 

and dunes, postponement quite impossible

for a month of wind and panoramas

polders and canals also had their rights

 

but today you’ll just as little find him here

 

when we saw that he came home nowhere any more

that he recognised no sea, no wood, no mountain

that no sea, no wood, no mountain called him any more

 

the mooring lines seemed thrown away, all surplus

ballast finally overboard, he weightlessly left

the earth behind, and earth lovingly let him go

 

no, today you will not find him

here nor elsewhere either

 

 

No comments: