Thursday 22 June 2023

Marc Tritsmans: 'Graniet'


 

Graniet

 

soms zitten wij samen op die ene plaats

in de wereld die ons blijkbaar heeft ontboden

enkel de vlammen in de haard verlichten

vaag onze gezichten en zo makkelijk praten we

over het zijn in dit leven op deze goede planeet

 

met uitzicht op bergen en een onbereikbaar

dal zijn alle stoorzenders ten slotte verstomd

laten de vlakbije sterren  zich andermaal raken

zijn we weer als de dieren in het ons omringende

en wat bedreigende donkere  bos, maar precies

 

dit ontbreken van licht toont ons de lang verloren

helderheid: nog slechts te willen zijn waar we zijn

met twee voeten op koud kilometersdik graniet

staat het kompas pal, draagt draaiende aarde

ons opnieuw op haar oude betrouwbare schouders

 

 

Granite

 

sometimes we sit together in that one place

in the world which has apparently summoned us

only the flames in the hearth vaguely

light up our faces and we talk so easily

about being in this life on this good planet

 

with a view of mountains and an unreachable

valley all jamming signals have finally fallen

silent, nearby stars can be touched again

we are once more like the animals in the

surrounding and slightly scary dark wood, but

 

precisely this absence of light shows us the

long-lost clarity: only to want to be where we are

with two feet on cold kilometre-thick granite

the compass stands firm, the rotating earth carries

us once more on her old trustworthy shoulders.

 

 

No comments: