Thursday 15 June 2023

Marc Tritsmans: 'Gletsjertijd'Gletsjertijd

 

omdat onze ogen slechts zien bewegen

wat past bij de maat van ons kleine breekbare

bestaan dat opvlamt en alweer uitdooft

 

liggen deze miljoenen tonnen wild water

hier schijnbaar getemd aan de ketting

een film waarvan het beeld bevroren

 

en toch beweegt het hier onzichtbaar, knarst

het in stilte, schuurt het langs wanden

verpulvert rotsen vermaalt achteloos bergen

 

hondstrouw komen wij hier jaar na jaar

als in een laatste ritueel zwijgend staan

kijken en wat wij zien is telkens dezelfde

 

koppige en roerloze rivier van gestolde tijd

die ons onbewogen aankijkt en in een oogwenk

ziet hoe wij krimpen, verschrompelen, verdwijnen

 

 

Glacial time

 

because our eyes only see motion

in what fits the measure of our small fragile

existence that flares up and dies down again

 

these millions of tons of wild water lie

here apparently tamed and in chains

a film the image of which is frozen

 

and yet it moves here invisibly, it creaks

in silence, it scours along walls

pulverises rocks, carelessly grinds mountains

 

with canine loyalty we come here year after year

as in a final ritual silently stand

looking and what we see is always the same

 

stubborn and motionless river of solidified time

which unmovingly eyes us and at one blink

sees how we shrink, shrivel, disappear

 

 

No comments: