Thursday 22 June 2023

Marc Tritsmans: 'Maan'


 

Maan

 

als in koude, wolkeloze nachten

plotseling al te zichtbaar wordt

hoe volstrekt alleen wij door deze

peilloze leegte moeten reizen

 

legt zij haar arm om ons heen

waarbij al het water van de zeeën

gedwee met haar meewiegt

precies zoals onze vrouwen

 

met wie ze toch ooit een geheim

verbond heeft gesloten: ze neuriën

en bloeden zelfs zachtjes mee

op het ritme van haar trage dans

 

die de aarde doet rimpelen

en trillen, er voor onze

oren onhoorbaar de zuiverste

grondtoon aan ontlokt

 

 

Moon

 

as on cold, cloudless nights

it suddenly becomes far too visible

how utterly on our own we must

travel through this fathomless void

 

she places her arm around us

causing all the waters of the oceans

subduedly to sway along with her

as is the way of our women

 

with whom she of old has formed

a secret alliance: they even hum

and bleed softly to the

pulse of her languid dance

 

which causes the earth to ripple

and tremble, and from it

inaudibly to our ears entices

the purest ground tone

 

No comments: