Thursday 29 June 2023

Marc Tritsmans: 'Ruimtetijd'

 


Ruimtetijd

 

ik kan met jou de exacte plek afspreken

geef ik je op gps de juiste noorderbreedte

en oosterlengte door, dan bevinden we ons

maximaal 7 meter van elkaar, bijvoorbeeld

 

hier, in deze zomerse tuin, we zouden

elkaar onmogelijk kunnen missen

het is slechts die vierde dimensie

die zich onder geen beding laat paaien

 

zoek in je agenda, check je horloge

maar neen, we vinden geen enkel mogelijk

ogenblik, er is voortaan geen plek in de tijd

die voor ons beiden samen nog te bereiken valt

 

 

Spacetime

 

i can agree with you on the exact location

give you the correct gps north latitude and

east longitude, then we will find ourselves

within 7 metres at most from each other, here

 

for example, in this summer garden, it would

be impossible for us to miss each other

it is only the fourth dimension that

doesn’t let itself be lured

 

look at your agenda calendar, check your watch

but no, we will not find a single possible

moment, there is no location in time

that from now on is accessible to both of us

 

 

No comments: