Monday 19 June 2023

Marc Tritsmans: 'Schilderij zonder mensen'

 


Schilderij zonder mensen

 

de gekalkte boerderij met groene luiken

de zonnige weg met waaibomen erlangs

de witte wolken roerloos in blauwe lucht

maar dat is slechts wat de verf vertelt

 

je hoort het spieraam zachtjes kraken

omdat het die machtige zomerdag omsluit

toen wij daar allen in de hitte van de trillende

polder aan de zijde van de schilder stonden

 

en dit landschap leeg en zonder mensen

samen met hem zagen terwijl hij schilderend

net dit onzichtbare wilde vangen -wij daar

 

met hem gulzig kijkend, levend – zodat het

nooit voorbij zou gaan, maar dat het is voorbij

gegaan en wij hier en nu dit zonder hem moeten zien

 

 

Painting without people

 

the whitewashed farmhouse with green shutters

the sunny road lined with poplar trees

the white clouds motionless in a blue sky

but that is only what the paint is telling

 

you hear the canvas frame creaking slightly

since it encloses that mighty summer day

when we all stood there in the heat

of the vibrating polder beside the painter

 

and looked with him at this landscape, empty

and without people, while he by painting precisely

wanted to capture what was invisible: we there

 

with him greedily gazing, alive – so that it

might never pass away, but it has passed 

away and here and now this we must see without him

 

 

No comments: