Tuesday 20 June 2023

Marc Tritsmans: 'Zon'

 


Zon

 

wij zoeken haar bij het ontwaken

keren als zonnebloemen telkens weer

onze gezichten naar haar warmte toe

volgen met argusogen haar dagelijkse

 

tocht boven ons hoofd en worden stiller

als zij ons in duisternis zal achterlaten

zoals een moeder die ’s avonds zacht

de slaapkamerdeur achter zich sluit

 

soms waagt zij het zelfs om midden op

de dag onverhoeds haar gelaat te bedekken

en dan is alles in verwarring, vallen de vogels

uit de bomen, lijkt het einde van de wereld

 

nabij en al duurt dit nog vijf miljard jaar

toch is ondraaglijk de gedachte dat ook zij

ooit zal eindigen en dat al het leven

dat ze koestert dan voorbij zal zijn

 

 

Sun

 

We look for her on waking

time and again like sunflowers turn

our faces towards her warmth

follow with argus eyes her daily

 

course above our heads and grow quieter

when she is going to leave us behind in darkness

like a mother who at evening gently

closes the bedroom door behind her

 

sometimes she dares even in the middle

of the day to cover her countenance

and then all is confusion, the birds fall

from the trees, the end of the world seems

 

near and although this will last for another

five billion years yet the thought is intolerable

that she too will ever end and that all

the life she cherishes will be over then

 

 

No comments: