Monday 5 June 2023

Marjoleine de Vos: 'Het leven in juni'


 

Het leven in juni

 

Om mij heen is alles luidkeels in leven 

de boer op zijn maaier, blatende schapen 

in de esdoorn een zwartkop die roept 

om een vrouwtje, uit bloemkelken klinkt 

het geronk van een bij. 

 

En ik leef ook maar moet dat zelf zeggen 

want niets van al wat ik waarneem noemt mij. 

Zoals je met vrienden wel praat over vroeger: 

We waren aan zee, in een tent, heel gelukkig – 

vraagt iemand: was jij daarbij? 

 

Dus ben ik alleen in de tuin in de wereld 

en om mij heen ademt alles en in huis 

zit een man. Dit is het leven, schrijft hij, 

deze ochtend in juni, de zwartkop zingt 

en in de tuin zit zij. 

 

 

Life in June

 

Around me everything’s loudly alive

the farmer on his mower, bleating sheep

in the maple a blackcap calling

for its mate, from the depths of flowers

the droning of a bee.

 

And I’m also alive but have to say so myself

for nothing of all I observe mentions me.

As you can talk with friends about past times:

We were on the beach, in a tent, perfectly happy –

then the question: were you there too?

 

So I’m alone in the garden in the world

and around me everything breathes and inside

sits a man. This then is life, he writes,

this morning in June, the blackcap singing

and her in the garden.

 
No comments: