Tuesday 27 June 2023

Marc Tritsmans: 'Taal'


 

Taal

 

als een tweede, even noodzakelijke

en immer gonzende atmosfeer

ligt ze om de hele wereld heen

 

ook als we niet praten of schrijven

borrelt ze onafgebroken uit ons op:

alle lucht die we inademen lijkt wel

 

als taal weer naar buiten te stromen

geen enkele gedachte bestaat zonder haar

en niet de mens was het die haar maakte

 

zij heeft in haar eentje de mens gemaakt

tot dit reddeloos aan de dood denkend dier

dat zich steeds bewust van het uiteindelijk

 

zinloze toch maar blijft proberen om hiervoor

nog wat woorden te vinden omdat zelfs even

bestaan beter is dan eeuwig niet bestaan

 

 

Language

 

Like a second, equally necessary

and constantly humming atmosphere

it lies around the entire world

 

even when we do not speak or write

it bubbles up continuously out of us

all the air we breathe in seems

 

to stream out again as language

not a single thought exists without it

and it was not humans that made it

 

single-handedly it made us humans

into this animal that is irretrievably thinking

about death, always conscious of what is

 

ultimately senseless but nevertheless keeps on

trying to find some words for it because existing

even shortly is better than eternally not existing

 

 

No comments: