Wednesday 28 June 2023

Marc Tritsmans: 'Op de rand'


 

Op de rand

 

er zijn landschappen die je welkom heten

je vredig laten wegdromen in de groene arm

van een rivier, waar alle scherpte met struiken

 

en bosranden werd afgerond, het wiegende

grasland slechts wacht tot je erin gaat liggen:

dit alles lijkt wel gemaakt om ons te behagen

 

maar dan de duidelijkheid van het hooggebergte

het ongenadige van rotsen: deze plek valt niet

te verzoenen  met wat leeft, dit staat voor koud

 

voor dood en te pletter en toch begint net hier

op de rand ons brein heftig te knetteren omdat

leven op tijd en stond zijn zekere einde wil zien

 

 

On the edge

 

there are landscapes that welcome you

let you peacefully dream away in the green arm

of a river where all the sharpness is rounded

 

off by bushes and edges of woods, the swaying

grassland is only waiting for you to lie down in it:

all of this seems made so as to cause us pleasure

 

but then the clarity of high mountains 

the mercilessness of rocks: this place cannot be

reconciled with what lives, this stands for coldness

 

for death and destruction and yet right here on the

edge our brain starts to crackle violently because

life in due time wants to see its certain end

 

 

No comments: