Saturday 17 June 2023

Tritsmans, Marc: 'Foto van berglandschap'

 


Foto van berglandschap

 

niets levends in dit beeld te bekennen

enkel vierduizenders bewaken de wereld

en tijd schiet plotseling alle kanten uit

 

terwijl mijn vader nog naast me staat

al is hij jaren dood, steekt Hannibal

met zijn olifanten de bergkam over

 

stoten sabeltandtijgers en holenberen

aan de rand van de gletsjer hun adem

nog vol vertrouwen de lucht in

 

en nu we er zelf nog op staan kijken

zijn al onze gelukkige uren en dagen

op deze plek alweer uitgewist en zien we

 

hoe het hier ooit was en zal zijn: alles

in volmaakte onverschilligheid leeggeschraapt

niets levends in dit beeld te bekennen

 

 

Photo of a mountain landscape

 

nothing living to be found in this picture

only four-thousanders watch over the earth

and time suddenly shoots out in all directions

 

while my father still stands next to me

though he’s been dead for years, Hannibal

with his elephants crosses the mountain ridge

 

sabre-toothed tigers and cave bears 

at the edge of the glacier expel gusts

of breath still trustingly into the air

 

and now while we ourselves are still watching

all our happy hours and days have on this

spot been once again erased and we see

 

how it once was here and shall be: all

scraped bare in perfect indifference

nothing living to be found in this picture

 

 

No comments: