Monday 26 June 2023

Marc Tritsmans: 'Het lichaam spreekt (ook even)'

Every day you walk around with your brain gently bobbing about inside your skull.
Much like a soft egg yolk floating in a cloud of clear egg whites.

 

Het lichaam spreekt (ook even)

 

hoewel de tweedeling tussen lichaam en geest

volgens denkers allang is achterhaald, denk ik

daar in stilte nog altijd het mijne van

 

want aan het woord kom ik zelden

net zoals een hond krijg ik te eten

word af en toe gedachteloos gestreeld

 

voor het overige zijn er enkel bevelen

het brein, verborgen glanzend in het veilige

onderkomen dat ik het levenslang bied

 

– maar op de keper beschouwd toch niks meer

dan een hulpeloos lillende dooier in zijn eierschaal –

wil immers voortdurend naar elders worden

 

vervoerd: als een keizer in zijn draagstoel

duldt hij van mij geen enkele tegenspraak

uiteindelijk ben ik slechts zijn toevallige slaaf

 

 

The body speaks (just a little)

 

although the division between body and mind

according to thinkers is long since obsolete, 

on the quiet i retain my own opinion about that

 

for seldom am i allowed to speak

just like a dog i am given food

am occasionally absent-mindedly stroked

 

apart from that there are only commands

the brain, gleamingly concealed in the secure

lifelong accommodation that i offer it

 

– in the final analysis though nothing more

than a helplessly quivering yolk in its egg shell –

constantly wishes to be transported

 

elsewhere: like an emperor in his sedan chair

it does not tolerate the slightest back talk

ultimately i am merely its accidental slave

 

 

No comments: