Saturday 17 June 2023

Marc Tritsmans: 'Ogen'

 


Ogen

 

het is de wijde ongeremde blik

in het bodemloze van blauwe luchten

glijdend over een tot de horizon

volmaakt leeggeblazen zee

 

het is het kraakheldere snoeiharde

zonlicht van november waartegen

de roofvogel glijdt in de enige juiste

de mooiste de enig mogelijke bocht

 

het is wat je ziet als het overbodige is

verdwenen, het is kijken met verloren

gewaande ogen die zich herinneren

hoe omzichtig deze breekbare wereld

 

wel moet worden gezien

 

 

Eyes

 

it is the wide uninhibited gaze

into the fathomlessness of blue skies

gliding over one towards the horizon-

completely wind-emptied sea

 

it is the spotless brutal sunlight 

of November against which the bird

of prey glides in the only correct

most beautiful, only possible curve

 

it is what you see when the superfluous

has disappeared, it is looking with eyes

imagined lost that recollect

how cautiously this fragile world

 

without doubt has to be observed

 


Poem from the collection 'Studie van de schaduw'. To see a bilingual version of a section of this collection, go to here

 

No comments: