Sunday 18 June 2023

Marc Tritsmans: 'Vertrouwde constellaties'

 


Vertrouwde constellaties

 

ik ben een man van de noordelijke hemisfeer

en wil mij mijn noorden niet laten ontfutselen

wellicht heb ik nog wat van de duiven

 

huist een gedemodeerd kompas in mijn hoofd

want waar ik ook neerstrijk ga ik in het donker

vastberaden op zoek naar vertrouwde constellaties

 

fluisteren stemmen van verre voorouders – jagers

reizigers? – me dwingend in het oor dat niemand

zonder plaatsbepaling echt kan bestaan

 

altijd willen mijn voeten weten waar ze zich precies

bevinden: gezekerd en geaard ook al dwalen we

met z’n allen stuurloos te midden van ontelbare heelallen

 

 

Familiar constellations

 

i am a man from the northern hemisphere

and would hate to see my northness filched from me

perhaps I still have something of a pigeon in me

 

an outmoded compass residing in my head

for wherever i settle i walk around in the dark

resolutely in search of familiar constellations

 

voices of distant ancestors – hunters, travellers? –

whispering compellingly in my ear that no one

without fixed bearings can genuinely exist

 

my feet always want to know precisely where they

are: secured and grounded although all of us

stray rudderless in the midst of countless universes

 

 

No comments: