Sunday 18 June 2023

Marc Tritsmans: 'Zee'

 


Zee

 

natuurlijk en terecht boezemt zij ons angst in

want onvoorspelbaar is ze en genade kent ze nooit

als een sfinx toont ze ons na een leven samen

 

nog altijd niets meer dan haar spiegelende buitenkant

maar er zijn herinneringen die veel ouder zijn

dan onze herinneringen: dit is hetzelfde water

 

dat ons wiegend en warm al omarmde voor we

in de wereld kwamen terwijl we argeloos en onwetend

in een rotvaart door de roetsjbaan van de evolutie scheurden

 

want allemaal hebben wij het leven kortstondig eencellig

beoefend, het vervolgens als vis en amfibie geprobeerd

om ten slotte als mens op het droge te worden gegooid

 

en hier zitten we dan vaak urenlang niet eens denkend

naar haar te staren, hopend  een oude waarheid  te vinden

maar nooit echt wetend wat er van ons, wat er van haar

 

 

Sea

 

naturally and justifiably she instils fear in us

for she is unpredictable and mercy unknown to her

like a sphinx, even after a life together, she still

 

shows us nothing more than her reflecting exterior

but there are memories that are far older

than our memories: this is the same water

 

that warm and cradling already embraced us before we

came into the world while we unsuspecting and unknowing

rapidly shot through the roller coaster of evolution

 

for all of us have practised life briefly as single-celled

beings, then attempted it as fish and amphibians

until finally to be deposited on dry land as humans

 

and here we often sit then for hours not even thinking

staring at her, hoping to discover an ancient truth

but never really knowing what’s from us, what from her

 

 

No comments: