Thursday 29 June 2023

Marc Tritsmans: 'Laatste wandeling'

 


Laatste wandeling

 

langs paden en uitzichten die je

steeds weer gelukkig hadden gemaakt

omdat van deze hoge wereld

 

een onwankelbare en eeuwige puurheid

blijft uitgaan die tegen beter weten in

en enkel door te kijken blijvend in onszelf

 

willen opslaan, dragen we je oogehaast

en omzichtig mee naar boven tot de plek

waar ik zelf ook graag zou blijven als iets

 

van stof en as dat door schaarse planten

opgenomen, door sneeuw en ijs bedekt

in de lente met water wordt meegenomen

 

ja, je raakt verloren en verspreid maar iets

van jou zal hier in onze ogen voorgoed

een stuk van dit landschap willen blijven

 

 

Final walk

 

along paths and views that time and

time again had made you happy

because from this high world

 

an unwavering and eternal purity still

emanates that we, against our judgment

and only by looking at it want to store

 

in ourselves for ever, we unhurriedly

and carefully carry you with us up to the

spot where i too would gladly remain as

 

something of dust and ashes which, absorbed

by scanty plants, covered by snow and ice,

in the spring is borne away with water

 

yes, you get lost and scattered but

something of you will always remain here

in our eyes as a part of this landscape

 

 

No comments: