Friday 23 June 2023

Marc Tritsmans: 'Lucht'


 

Lucht

 

gelukkig beseffen we niet voortdurend hoe wankel

en hulpeloos wij een leven lang balanceren

op de rand van de verstikkingsdood

 

want om de vijf seconden slaan hersenen onopvallend

alarm, trekken middenrifspieren zich samen

ontcvouwt zich de warme blaasbalg van onze longen

 

beluister dus af en toe verwonderd dit zachte ruisen

en voel het precieze ogenblik waarop zich in het diepst

van jezelfhet wonder voltrekt, meer dan tien keer

 

per minuut wordt wat eerst nog buiten was helemaal

binnen, grijpen longblaasjes snel en precies wat nodig is

nemen afscheid van wat ons lichaam overbodig acht

 

dag en nacht worden wij omarmd en omhuld door deze

onzichtbare, immer bescheiden metgezel die ons zelfs

bijstaat als wij bang en zinloos happen voor het laatst

 

 

Air

 

fortunately we do not constantly realise how

shakily and helplessly we all our lives balance

on the edge of a death by suffocation

 

for every five seconds our brains unobtrusively

sound the alarm, our diaphragms contract,

the warm bellows of our lungs unfold

 

so listen in wonder now and then to this soft rustling

and feel the exact moment when in your very

depths the wonder takes place, more than ten times

 

a minute that which was outside becomes completely

inside, the alveoli seize quickly and precisely what is

necessary, take leave of what our body deems superfluous

 

day and night we are embraced and enfolded by this

invisible, ever-modest companion that even assists 

us when afraid and senseless we gasp for the last time

 

 

No comments: