Wednesday 14 June 2023

Marc Tritsmans: 'Vergrootglas'


 

Vergrootglas

 

waar ik me ook tracht te verbergen

langs alle kanten dringt de wereld

schreeuwerig en verblindend binnen

 

verweesd en uit verband gespeeld

dwalen woorden rond, vruchteloos

zoekend naar de kern der dingen

 

want ooit zat ik hier op mijn knieën in het

warme gras, was alles stil, zomerzon stond

op zijn hoogst, wierp messcherpe schaduwen

 

en met het vergrootglas dat mijn grootvader

mij zopas plechtig had toevertrouwd, kon ik

het felle licht zomaar vangen en bedwingen

 

het haarfijn bundelen tot het in die trage seconden

op dat ene minuscule plekje dat ik van de wereld

had uitgekozen witheet alles deed ontbranden

 

 

Magnifying glass

 

no matter where i seek to hide myself

from all sides the world noisily

and blindingly forces its way in

 

orphaned and taken out of context

words wander around, searching

fruitlessly for the essence of things

 

for once i was here on my knees in the

warm grass, all was quiet, the summer sun

was at its highest, cast razor-sharp shadows

 

and with the magnifying glass my grandfather

had just solemnly entrusted to me was able

to catch the bright light just like that, subdue it

 

and sharpen its focus until in those slow seconds

on the minute pinpoint of the world I had singled out

it made everything turn white-hot and ignite

 

 

No comments: