Tuesday 27 June 2023

Marc Tritsmans: 'Stilte'

 


Stilte

 

altijd zullen wij haar vrezen want ze toont

een leegte die te groot is voor een mens

maar toch ook zo nodig in een hoofd

 

volkomen weerloos is ze als een rozige

pasgeborene, een iriserende zeepbel

die bij het minste zuchtje wind uiteenspat

 

hard op tafel slaan of de stem verheffen

lukt haar niet en daarom heeft de wereld

beslist dat ze van geen enkele waarde is

 

nog schaarser dus dan water zal ze worden

op deze planeet zodat onvermijdelijk ooit

iemand zijn ganse fortuin zal besteden

 

aan de allerlaatste morzel

die vervolgens in oorverdovend

feestgedruis ten onder gaat

 

 

Silence

 

we will always fear it for it displays

an emptiness that is too big for a human

though also so necessary in a head

 

it is completely defenceless like a rosy

new-born babe, an iridescent soap bubble

that bursts at the slightest whiff of wind

 

it will not succeed in thumping the table

or raising its voice and for that reason the world

has decided it is of no value whatsoever

 

it will thus become even scarcer than water

on this planet so that inevitably sooner or

later someone will spend an entire fortune

 

on the very last shred of it

which subsequently will perish

in deafening party noise

 

 

No comments: