Monday 26 June 2023

Marc Tritsmans: 'Vuur'


 

Vuur

 

laat ons toch in blijvende verwondering op zoek gaan

naar het begin en trachten te zien hoe dit onmisbare

als een niet te bedwingen geest, eerst aarzelend

 

dan zacht sissend uit hout tevoorschijn kruipt

de vreemde grens overschrijdt waarbij materie zich

omzet in dit vluchtige dat onze lichamen verwarmt

 

kijk geduldig en met mededogen hoe een boom

urenlang jaarring na jaarring uit zijn geheugen put

ons fluisterend vertelt over zijn dagen op deze aarde

 

over al het zonlicht dat in voor ons lang vergeten

zomers ongenadig op zijn dichte bladerdak viel

luister aandachtig terwijl hij stilaan verdwijnt

 

want dit gaat over stof en as, over wat voorbij is

en wat komt, over leven en dood, want ja, dit vuur

heeft ons gered en zal ons op een dag vernietigen

 

 

Fire

 

let us though in lasting amazement go in search

of the beginning and try to see how this indispensable

element emerges as an uncontainable ghost, first hesitantly

 

then softly hissing, out of wood, exceeding the unknown 

boundary whereby matter transforms itself into this

transient phenomenon that warms our bodies

 

look patiently and with compassion at how a tree

for hours exhausts growth ring after growth ring from

its memory, whispers to us about its days on this earth

 

about all the sunlight that in summers long forgotten

to us fell mercilessly on its dense foliage

listen closely while, little by little, it disappears

 

for this has to do with dust and ashes, with what is past

and what to come, with life and death, for yes, this fire

has saved us and one day will annihilate us

 

 

No comments: