Saturday 24 June 2023

Marc Tritsmans: 'Het zoemt en gonst'


 

Het zoemt en gonst

 

terwijl wij mensen met elkander praten  en denken

dat we plannen maken, zoemt en gonst onophoudelijk

dit oeroud en voor ons ankraakbaar versleuteld gesprek

 

legers bacteriën en schimmels overleggen geduldig

met cambium van bomen, met huid- en darmcellen

van mensen en dieren, stuifmeelkorrels luisteren

 

aandachtig of de juiste stamper is bereikt, virussen

sluiten bilaterale akkoorden met hun gastheren: elke

levende cel op deze planeet verheft zijn eigen stem

 

geen meesterplan dus van een almachtige god tot wie

het al te makkelijk bidden en smeken was maar slechts

deze ongrijpbare, genadeloze dictatuur van het minuscule

 

het onstuitbare vliegwiel van het leven zet voor ons dwazen

die ooit nog dachten dat wij de heersers van dit universum

waren totaal willekeurig en onontrafelbaar alle bakens uit

 

 

It hums and buzzes

 

while we humans talk to each other and think

we are making plans, this primeval and to us

undecodable dialogue ever hums and buzzes

 

armies of bacteria and mould patiently discuss

with cambium of trees, with skin and gut cells

of humans and animals, pollen grains listen

 

attentively to hear if the right pistil has been reached,

viruses make bilateral agreements with their hosts: 

each living cell on this planet raises its own voice

 

no master plan then by an almighty god, to whom

it was all too easy praying and beseeching, but only

this intangible, merciless dictatorship of the minuscule;

 

for us fools, who once imagined we were the rulers

of the universe, the unstoppable flywheel of life sets out

all beacons in a totally random and inextricable fashion

 

 

No comments: