Wednesday 28 June 2023

Marc Tritsmans: 'Eiland'


 

Eiland

 

niet geraakt door het geroezemoes

en gebakkelei uit omliggende landen

slechts omringd door het eeuwige

 

gefluister van een onverzoenlijke zee

anders ademend in een eigen tijd die

voortglijdt op het ritme van eb en vloed

 

toont het zijn natuurlijk overwicht

dat bepaalt of een schip kan aanmeren

dan wel moet terugkeren naar dat verre

 

vasteland met zijn vreemde regels en

geschiedenis die hier slechts bestaat uit sterke

verhalen over onverklaarbare verdwijningen

 

verdronken vissers, geesten en dwaallichten

je voelt dat met eilanders niet te spotten valt

en zo willen zij stilzwijgend misschien wel worden

 

gezien: pezige en stugge mannen en vrouwen die enkel

in tijden van nood de rangen sluiten en soeverein bepalen

wie er nog inkomt of indien nodig nooit meer vandaan

 

 

Island

 

untouched by the bustling and

hustling of neighbouring countries

only surrounded by the eternal

 

whispering of an implacable sea

breathing differently in its own time that

slides on to the rhythm of low and high tide

 

it displays its natural dominance

that determines if a ship can moor

or rather must return to the distant

 

mainland with its strange rules and

history which here only consists of tall

tales of inexplicable disappearances

 

drowned fishermen, spirits and will-o’-the-wisps

you feel that islanders are not to be trifled with

and perhaps they tacitly want to be seen like that:

 

sinewy and surly men and women who only close ranks

in times of need and sovereignly decide

who can come in and if necessary never leave again

 

 

No comments: