Monday 26 June 2023

Marc Tritsmans: 'Dit zachte'


 

Dit zachte

 

ook zonder dat we het beseffen hunkeren wij

voortdurend naar dit vanzelfsprekende zachte

dat het gewicht dat wij torsen, ons logge lichaam

 

blijft verwelkomen en onze stappen dempt

niets meer dan blote huid van aarde is dit

door zon, regen en wind geduldig verkruimelde

 

waarop het gras, het mos, alle planten en bomen

waarop dieren met eerbied hun poten laten neerkomen

laat ons dus beducht zijn voor het ogenblik waarop we

 

niet langer huid tegen haar huid elkaar mogen bevoelen

en beluisteren: hoe verloren onze gedachten en wij

voor altijd losgeraakt van de grond en alle werkelijkheid

 

 

This softness

 

also without our being aware of it we yearn

constantly for this self-evident softness

which the weight that we bear, our sluggish body

 

continues to welcome and muffles our steps

this is nothing more than bare skin of earth,

patiently crumbled by sun, rain and wind,

 

on which the grass, the moss, all plants and trees

on which animals reverently let their paws descend

so let us be apprehensive about the moment when we

 

no longer may feel and listen to each other, skin

against skin: how lost our thoughts and we

for ever detached from the ground and all reality

 

 

No comments: