Saturday 17 June 2023

Marc Tritsmans: 'Nadering'

 


Nadering

 

Niet het donkere bos zelf

maar de rand ervan waar

meer licht nog dan schaduw.

 

Niet de bestemming, het

ter plaatse aankomen, maar

de beweging, de nadering

 

het kronkelende pad, de

langzame weg ernaartoe.

Het veelbelovende, nog

 

verborgene. En het daarbij

kunnen laten. Zoals bij een

lichaam niet het raken

 

grijpen, strelen maar het

van op afstand vermoeden

van het begin van een vage

 

welving in de plagende

schemer van een net genoeg

openglijdende zomerjurk.

 

 

Approach

 

Not the dark wood itself

but the edge of it with

more light still than shadow

 

Not the destination, the

arriving at the place, but

the movement, the approach

 

the meandering path, the

slow road towards it.

The highly promising, as yet

 

concealed. And to be able to 

leave it at that. As with a

body not the touching

 

grasping, stroking but the

sensing at a distance

of the beginning of a vague

 

curvature in the teasing

duskiness of a just sufficiently

open-gliding summer dress.

 

 

 

No comments: