Sunday 11 June 2023

Marc Tritsmans: 'Het zingen van de wereld'

 

The reed warbler

Het zingen van de wereld

 

laat deze aarde na onze verdwijning

langzaam weer op adem komen

haar vele diepe wonden likken

 

slechts zal worden gemist

dat wij de enigen waren die haar

en alle zichtbare, denkbare dingen

 

bedachten met een naam zodat

na ons alles naamloos en zonder

te worden erkend verder zal moeten

 

bestaan en hoewel al onze wanklanken

al ons zinloos en doelloos kabaal

in het niets zullen zijn opgelost

 

zanglijster, nachtegaal en kleine karekiet

opnieuw hun hoge lied zullen aanheffen

zal ook voor eeuwig blijven ontbreken

 

wat tovenaars als Bach en Beethoven

ooit zo wonderbaarlijk aan het zingen

van deze wereld hadden toegevoegd

 

 

Die singende wêreld

 

laat hierdie wêreld ná ons verdwyning

stadig haar asem terugkry

haar talle diep wonde lek

 

al wat gemis sal word is dat ons

die enigstes was wat haar

en alle sigbare, denkbare dinge

 

’n naam kon gee sodat ná

ons alles naamloos en sonder

erkenning verder sal moet bestaan

 

en hoewel al ons wanklanke

al ons sinlose en doellose kabaal

in die niet opgelos sal wees

 

sanglyster, nagtegaal en klein karekiet

opnuut hul hoë lied sal aanhef

sal ook vir ewig bly ontbreek

 

wat towenaars soos Bach en Beethoven

eens so wonderbaarlik aan hierdie

singende wêreld toegevoeg het

 

(Afrikaans translation by Daniel Hugo)

 

 

The singing of the world

 

let this earth after our disappearance

slowly catch its breath once more

lick her deep and many wounds

 

the only thing that will be missed

is that we were the only ones who

came up with a name for her and

 

all visible, conceivable things so that

after us all will have to go on existing

namelessly and unapprehended

 

and although all our dissonances

all our senseless and pointless din

will have dissolved into nothing

 

song thrush, nightingale and reed warbler

will once more strike up their lofty song,

for ever there will also be lacking

 

what such magicians as Bach and

Beethoven had once so miraculously

added to the singing of this world

 

 

No comments: