Tuesday 27 June 2023

Marc Tritsmans: 'Bloed'


 

Bloed

 

in elk warm dier sluipt dezelfde trage wijze vloeistof

die verdeelt en heerst, feilloos weet wat een leven

nodig heeft en daartoe beschikt over een onmetelijk

 

geheugen dat teruggaat naar ons gezamenlijk begin:

dit is de rode draad, een niet te stoppen eeuwigdurende

stroom die ons hoe dan ook met elkaar verbonden houdt

 

die elke dag zonder dat wij er iets van merken tientallen

oorlogen uitvecht met sluipmoordenaars en verraders

die het hardnekkig op ons voortbestaan hebben gemunt

 

is het toeval of cynisme dat wij hetzelfde koud metaal

dat hier de warmste maar ook meest kwetsbare kleur

in doet ontstaan, zo kwaadaardig hebben uitgekozen

 

om er onze zo onmisbare zwaarden, geweren, kogels

en bommen van te smeden die al dat zachte vlees

op de wreedste manieren kunnen  splijten en openrijten?

 

 

Blood

 

in each warm animal slinks the same slow wise liquid

that divides and rules, infallibly knows what a life is

in need of and furthermore possesses an immeasurable

 

memory that goes back to our common beginning:

this is the red thread, an unstoppable everlasting

stream which somehow keeps us interconnected,

 

which every day, without our noticing, fights dozens

of wars with assassins and traitors that persistently

are targeting our continued existence

 

is it chance or cynicism that we so maliciously

have chosen the same cold metal that causes the

warmest but most vulnerable colour to arise in it

 

in order to forge our so indispensable swords, guns,

bullets and bombs which in the most brutal of ways

are able to split and rip open all that soft flesh?

 

 

No comments: