Saturday 17 June 2023

Marc Tritsmans: 'Duisternis'


 

Duisternis

 

Het is toch niet enkel licht waar ik naar verlang:

ook al toont het mij de hele wereld, vaak geeft

het al te veel prijs van mezelf. Wie van ons blijft

soms niet liever onzichtbaar voor andere ogen?

 

Ook duisternis dus omdat je erin kan verdwijnen

en nog eens met je neus tegen het raam van de

eeuwigheid mag staan zoals hier en nu op deze

besneeuwde bergflank: een maanloze, wolkeloze

 

mensenloze nacht waarin ijskoude stilte me leeg

schraapt. Kraakhelder verlost sterrenhemel me

van de laatste storende resten van mezelf zodat

 

nog enkel blijft het ademen van deze aarde terwijl

ze duizelend, maar tezelfdertijd zo zelfbewust dat

wij worden uitgewist, dit eindeloze heelal doorklieft.

 

 

Darkness

 

It is not simply light however that I long for:

although it shows me the whole world, it often

far too much of myself. Who of us would

at times not rather be invisible to other eyes?

 

So also darkness, since within it you can disappear

and once more stand with nose pressed up against

the window of eternity as here and now upon

this snow-clad mountainside: a moonless, cloudless

 

humanless night in which an ice-cold silence scrapes me

empty. Crystal-clear the starry sky releases me

from the last distracting remnants of myself so that

 

all that remains now is the breathing of this earth while

dizzily, yet at the same time so self-assuredly that

we are erased, it cleaves through this endless universe

 

 

 

No comments: